Audyt Systemów Informatycznych

asinew

Co to jest audyt informatyczny i co podlega badaniu?
W obszarze zainteresowania audytorów systemów informatycznych znajdują się takie zagadnienia jak:

 • konfiguracja systemu operacyjnego
 • efektywność wykorzystania narzędzi teleinformatycznych
 • prawa dostępu
 • wykonywanie kopii
 • realizacja usług w outsourcingu
 • bezpieczeństwo przechowywania haseł
 • zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem
 • wdrożenie polityki bezpieczeństwa
 • projekty informatyczne

Audyt informatyczny jest procesem zbierania i oceniania dowodów w celu określenia, czy system informatyczny i związane z nim zasoby są właściwie chronione. Czy wykorzystują do tego oprogramowanie chroniące przed niepożądanymi zdarzeniami, utrzymujące integralność danych.

Proces przebiegu audytu: 

 1. Szacowanie ryzyka i wstępne planowanie audytu – rozpoznanie firmy;
 2. Zapoznanie się z audytowanym obszarem – poznanie systemów informatycznych;
 3. Szczegółowe planowanie audytu – opracowanie planu przeprowadzenia audytu;
 4. Przeprowadzenie prac audytowych;
 5. Przygotowanie i zakomunikowanie sprawozdania – sporządzenie raportu;
 6. Zadania poaudytowe – monitorowanie rekomendacji i zaleceń wynikających ze sprawozdania.

Korzyści:

 • Identyfikacja obszarów możliwego występowania nadużyć,
 • Identyfikacja wrażliwych pod kątem bezpieczeństwa elementów procesu,
 • Optymalizacja procesów zarządzania IT,
 • Optymalizacja procesów zarządzania bezpieczeństwem,
 • Optymalizacja polityk i procedur bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, w tym planów ciągłości działania,
 • Niezależna weryfikacja poziomu bezpieczeństwa danych i informacji przetwarzanych w systemach IT,
 • Uzyskanie praktycznych rekomendacji dotyczących minimalizacji zidentyfikowanych ryzyk oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Koszt uzależniony jest od ilości stanowisk.